?

Log in

No account? Create an account
Dit is zooooo gek!! Mijn man is met een vriend weg naar een vriend… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 9th, 2005|11:43 am]
mama_roos
Dit is zooooo gek!!

Mijn man is met een vriend weg naar een vriend van hun
die ook een kindje heeft.
Ik zeg: "neem in plaats van de oudste twee eens de babies mee!"
En nu zijn ze weg tot zeker 5 uur en het zoooooo vreemd.
Heb de hele tijd het idee dat ze slapen en dat ik stil moet zijn,
maar ik kan stampen, schreeuwen, gillen, dansen, ik kan
ALLES doen wat ik wil!! Zelfs heeeeeeel ver weg van huis lopen!!

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerlijk!!
(Zolang het niet voor lang is natuurlijk...maar zo voor het eerst
dit weer meemaken die vrijheid! Je weet alleen hoe dat voelt
als je het zelf hebt meegemaakt. Want de overgrote meerderheid van
de mensheid heeft deze vrijheid altijd en is dit gewoon "normaal".
Alleen al de luxe dat je nergens voor hoeft te zorgen!!!
Maar ik ga nu eerst heel uitgebreid naar de w.c.
Zelfs dat is wel eens bijzonder om weer mee te maken overdag!!!
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-09 11:14 am (UTC)
o dit herken ik toen ik na 11 maanden de kinderen naar het KDV had (2e keer) en niet hoefde te werken ik heb echt keihard muziek gedraaid en alle ramen open gegooid en en


hmm kan nog genieten van de gedachten
Fijne dag vandaag!!!!!!!!!!!!!! jose
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-10 10:17 am (UTC)

nousha

Ow wat herken ik dit.. en dan ook steeds naar het kamertje lopen om te kijken zeker?? dat deed ik tenminste..


knuff nousha
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mama_roos
2005-04-10 12:07 pm (UTC)

Re: nousha

ja, of geluidjes horen die er niet zijn...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-11 11:23 am (UTC)

nousha

Idd :D ach als het goed is heb jij ze vandaag gewoon allebij weer thuis..
en ik me gezin hier dus ook compleet :D
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-10 09:39 pm (UTC)
Zooo herkenbaar!!
Die geluidjes zitten echt in m'n oren ingebakken lijkt het.
Zo vreemd,steeds weer jezelf ervan moeten overtuigen dat ze er echt even niet zijn.
Kun je nagaan hoe toegewijd wij moeders toch maar zijn hè?!! ;)
(Reply) (Thread)