?

Log in

dit vond ik wel een beetje sneu... zouden ze zo graag een meisje… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 16th, 2005|03:32 pm]
mama_roos

dit vond ik wel een beetje sneu...


zouden ze zo graag een meisje hebben gewild???
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-17 10:44 pm (UTC)

oei

ja, dat is wel een beetje een sneu foutje zeg! stond het in de krant ofzo? ik zou me rot schamen als ik de ouders was. Enne, die multipla valt toch wel mee? mooi is idd anders maar als ie maar rijdt! En van binnen is hij volgens mij heerlijk ruim. GEzellig met z'n 3en voorin kan toch ook?
ik moet trouwens nog wel ff wennen aan je nieuwe weblog. Ik vind het niet zo heel overzichtelijk als deze site.

maar goed, ik lees wel door hoor. 't hoort bij m'n riedeltje links die ik elke dag bekijk. Volgens mij lees ik al meer dan een jaar mee! k vind het nog steeds leuk! Dus ga maar lekker door. Weltrusten en groetjes Hanneke
(Reply) (Thread)