?

Log in

ik ben zooo lollig vandaag :-/ - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

ik ben zooo lollig vandaag :-/ [Apr. 15th, 2005|06:39 pm]
mama_roos
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-15 07:12 pm (UTC)
hihi, heerlijk een beetje humor op de saaie vrijdagavond. Altijd leuk om te lezen hoe jij het leven bekijkt!
groetjes Rens (uit Frankrijk)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-16 06:38 pm (UTC)

nousha

aaah roos die houten katten ind e vensterbank hebben wij ook alleen mist de witte een dee van zijn staart door onze lieftalige dochter maye.. wat grappig :)
(Reply) (Thread)