?

Log in

Net zat Djo tot aan zijn rug onder de poep en sinds hij ook gewoon… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 14th, 2005|02:36 pm]
mama_roos
Net zat Djo tot aan zijn rug onder de poep
en sinds hij ook gewoon eten krijgt (vlees enzo)
is dat een minder leuk karweitje geworden.
Toen ik eindelijk weer klaar was
(hij wilde ook nog eens perse dat interessante frummeltje
ontdekken dat steeds bloot komt als die luier eindelijk eens
uit is) riep ik zoals gewoonlijk wetende hoe blij ze daarmee altijd zijn:
KLAAR!!!!
En ineens hoorde ik hem ook zeggen: "KAAAA!!"

Ow, daar komt Djo aan....zijn nieuwste hobby is tegenwoordig
acher de tripptrapp aanlopen. Die glijdt zo lekker over de houten vloer
en zo schaatst (loopt)hij een beetje over het droge. Heel grappig om te zien.
En BOOOOOS als die stoel dan niet meer verder wil (heel onlogisch voor een
jongetje van 10 maanden dat een stoel niet door de muur gedrukt kan worden).
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-14 03:10 pm (UTC)

nousha

lekker ventje ook.. een niet meer zo lang niets meer tikken hoor haha worden we heel ongelukkig van met ze alle ;)
(Reply) (Thread)