?

Log in

saai weblog he? :-) - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 11th, 2005|09:11 am]
mama_roos
saai weblog he?
:-)
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-11 02:04 pm (UTC)

nousha

:) schrijf is wat dan :)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-11 02:24 pm (UTC)

marit

Ik ben het helemaal met Nousha eens... komt d'r nog wat van???...;-)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-12 09:39 am (UTC)
Het weer is goed,dus Roosje zal wel lekker buiten door het bos liggen te rollen met de kids!!!
En gelijk heeft ze.

groetjes Diana
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-12 10:58 am (UTC)

nousha

haha kunnen we straks dde fotos zien met bladeren in je haren enzo.. o nee dat ehb je alleen in de herfst natuurlijk :o)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-12 01:44 pm (UTC)

saai weblog

nu wel ja...

vinke
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-13 07:14 am (UTC)
Ik begin me onderhand een beetje zorgen te maken....

Suus
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-13 08:18 am (UTC)
Roos, kom op zeg! Schrijf gewoon weer eens wat! Anders begin ik me ook wel zorgen te maken.
Eva
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-13 08:58 am (UTC)
Of zou ze allemaal potjes met baby hapjes aan het maken zijn :-)
Groetjes van Wilma
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-13 02:10 pm (UTC)

nousha

not funny roosje :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: jolanda1972
2005-04-13 04:08 pm (UTC)
Ach...Roos laat zich gewoon inspireren door het weer...Das pas saai!!! ;-))
(Reply) (Thread)