?

Log in

voor morgen poepen - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

voor morgen poepen [Apr. 8th, 2005|10:31 am]
mama_roos
Robin heeft een hekel aan poepen.
Hij stelt het altijd heel lang uit,
soms zelfs te lang.
Vandaag poepte hij
(meestal moeten wij hem daartoe dus dwingen)
en zei hij er serieus bij:
"Ik heb vandaag ook alvast voor morgen gepoept"
linkReply