?

Log in

verandering - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

verandering [Apr. 8th, 2005|10:26 am]
mama_roos
Ik ga mijn dagboek verhuizen
naar web-log.nl.
Het werkt daar allemaal veel beter
en leuker merk ik. En je kan er tenminste
een back-up maken van je schrijfselerijen.
Weet iemand nog een leuke naam?
Of zal ik hem gewoon weer mamaroos noemen?
Dan wordt het straks misschien www.mamaroos.web-log.nl
Ik ga daar denk ik vandaag nog werk van maken.

(alhoewel vandaag die site platligt
(kijk maar naar nousha) en daar baal ik dan wel
weer van!
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-08 01:05 pm (UTC)

nousha

dasvoor het eerst dan.. :) en ik heb het nog gemist ook hihi :P
Maar roosje psst er is goed nieuws hoor..
maandag mag sam naar huis :D:D:D:D:D
en hoe vond je het kaartje??
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: momosworld
2005-04-08 05:27 pm (UTC)

aha

Oke, klinkt interessant maar kan je dan alles overtanken?
Heb je trouwens al bij 20six gekeken?

groetjes,
Mo
(Reply) (Thread)