?

Log in

k*t, ECHT k*t De computer is weer eens kapot geweest en nu heb ik een… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 8th, 2005|09:00 am]
mama_roos
k*t, ECHT k*t
De computer is weer eens kapot geweest
en nu heb ik een oude ghost op de computer staan
en ben ik al mijn post kwijt en doet mijn mail het nu nog niet
en alles is gewoon weer weg zoals het was. Alles is nu zoals het
3 maanden geleden was op de computer.
Wat heb ik hier een hekel aan!!!!!!!
Ach...ik ben TOCH al chagerijnig dus kan dit beter vandaag
dan morgen gebeurd zijn. EN nu hoor ik het weerbericht en
dat brengt ook al niet veel goeds (koud!!!)
en vannacht zijn ze "maar" 8 keer wakker geweest in plaas van
20 keer.
En zelf zit ik vol snot en bij de babies is het al niet anders.
Dit soort daagjes kun je helaas niet even skippen.
linkReply