?

Log in

Roos blijft peinzen... - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

Roos blijft peinzen... [Apr. 5th, 2005|01:28 pm]
mama_roos
Een tweeling is:
Stofzuigen tegen de bierkaai in.

En..waarom hebben kruipende babies niet standaard
een handvaatje op hun rug?
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-05 11:32 am (UTC)
DOE ZE TUINBROEKJES AAN!!! KUN JE ZE ZO BIJ DE TEUGELTJES OPPAKKEN!!
HA HA HA.

Groetjes Suus
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikbenmama
2005-04-05 11:45 am (UTC)
Alleen baby's??
LOL!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jolanda1972
2005-04-05 12:40 pm (UTC)
*zucht*...en dan meteen maar een zeemleren lap aan de knietjes en handjes..heb je dat ook meteen maar gehad.... ;-)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-05 01:22 pm (UTC)
hihi wie kan er goed fotoschoppen want ik wil dat wel eens in het echt zien, baby met handvat en zeemlappen op de knieeen
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-06 12:01 pm (UTC)
jose dus (sorry)
(Reply) (Parent) (Thread)