?

Log in

Lieffff he? Nog een fotootje van 2 jaar geleden bij "ons"… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 5th, 2005|11:57 am]
mama_roos

Lieffff he?
Nog een fotootje van 2 jaar geleden bij "ons" strandhuisje.

Man , mijn ogen trillen helemaal van de cafeine.
Dat ben ik helemaal niet meer gewend!!!
Ik kan mijn blik niet eens meer strak op iets richten
maar alles trilt zoals het vergezicht vlak boven een
gloeiendheet wegdek in de zomer...ik zie nog net geen
oasis die er niet is......
Mijn moeder, Djo, Loof en ik hebben heerlijk een dik uur
in een wegrestaurant gezeten aan de koffie en rijstwafels en borst
en diksap en hebben ons uitstekend vermaakt!!!
Wat lekker dat ze al in een kinderstoel kunnen zitten, dat scheelt enorm!!
Lekker aan tafel erbij. En mama en oma maar babbelen.
De gehoortest is weer voorbij en ja hoor, ik moet terug met Loof!
Die is heus niet doof maar nadat ze een soort schorre koe rechts hoorde
en een geflipte muis links had ze het al wel door met die nepboxjes
en bleef daarna gewoon stijf rechtuit kijken, wat mevrouw de wijkverpleegkundige
ook voor trucjes uit haar doosje haalde. Loof bleef haar hypnotiseren met haar blik
en verblikte en verbloosde niet meer om die grappenmakerij.
Dus die moest terugkomen over twee weken (leuk hoor Loof,
had mama echt zin in zeg!!! :-(
Daarna was Djo aan de beurt en die deed precies alles zoals het hoorde.
De geflipte muis en de schorre koe en verder de rest van de cocaine-snuifende
dieren van de kinderboerderij...hij bleef gewoon dom verbaasd links en rechts die
kastjes aankijken...tja...mannen zijn nu eenmaal makkelijker voor de gek te houden
blijkbaar. Volgens mij dacht ie ook steeds dat het een telefoon was en als hij
ergens dol van is nu is dat de telefoon. Hij is echt BOOS als ik die afpak
als hij middenin een gesprek zit (schreeuwen tegen dat ding!!!) dus dit vond
hij zeker minstens zo interessant en wilde ze wel eens nader onderzoeken
maar hij MOEST natuurlijk blijven zitten.
Keurig jochie, die hoefde niet meer terug te komen,
dus hoef ik de volgende keer maar met 1 kindje.
Ik blijf het onzinnig vinden om terug te komen,
hadden ze hier die nieuwe gehoortest al maar vast dan
was je gewoon in 1 keer klaar.
Nu op naar morgen, de pri-pra-prikken.
Bah.

linkReply

Comments:
[User Picture]From: ikbenmama
2005-04-05 11:43 am (UTC)

Testjes

Hahaha! Onze dochter had precies hetzelfde; mij hou je niet voor de gek met die stomme doosjes! Minder leuk was dat ze tot drie keer toe de test moest doen... De tweede keer vond ze 't nog steeds niks. Gelukkig was ze de derde keer "geslaagd". Niet dat wij twijfelden aan haar gehoor, maar ja.
Ze beginnen hier in juni met de nieuwe gehoortest, dus met een beetje mazzel hoeft ons kleine Smurfje niet meer op schoot naar de achterlijke geluiden te luisteren.
Succes morgen en over twee weken met Loofje!
(Reply) (Thread)