?

Log in

We gaan nu naar de gehoortest en omdat we toch niets te doen hebben… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 5th, 2005|08:31 am]
mama_roos
We gaan nu naar de gehoortest
en omdat we toch niets te doen hebben
krijgen ze morgen een prikje.
2 keer achter elkaar naar het consultatiebureau,
hoera hoera!!
(en ik weet eigenlijk zelf donders goed
dat ze goed kunnen horen, maar laten we
dan toch maar gaan in deze horrible vroegte..).
Nu nog Loof wakker schudden, mijn gezicht wassen...
voor uitgebreid naar de w.c. gaan heb ik nu geen tijd helaas....
(Djo zit in zijn stoel stukjes brood te eten, die
versnipper ik altijd voor ze op tafel en dan zitten
ze heerlijk te peuzelen. Ook nog eens goed voor
hun motoriek!! :-)
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-05 06:57 am (UTC)

annemarie

Onze gehoortest moest voordat ze 6 weken waren. Waarschijnlijk een experiment of zo......
suk6 en vooral morgen dus
groet
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-05 07:33 am (UTC)
He Roos, hebben Djo en Loof geen gehoortest gehad in de eerste of tweede week na hun geboorte? Liv en Tes waren een dag of 9/10 oud toen hier een mevrouw kwam met een apparaatje (met oordopjes) die zo de oortjes testte... (bij beide dames was alles ok). Snel en erg makkelijk kan ik wel zeggen!

In ieder geval veel succes!

Liefs Marit
(Reply) (Thread)