?

Log in

Wist u dat mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert? Nee....ikke… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 4th, 2005|06:07 pm]
mama_roos
Wist u dat mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert?

Nee....ikke niet...

maar als ik er bij na ga denken....
Mij doet het wel denken aan kippensoep
en dat doet me denken aan mijn oma op zondag
en dat doet me denken aan mijn kindertijd
en dat aan slaapliedjes van mijn moeder
en dat kalmeert wel een beetje ja...
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-05 07:48 am (UTC)

nousha

hihihihi die redenaties af en toe... heerlijk.
en we worden NOOOIT meer volwassen :D
(Reply) (Thread)