?

Log in

naar de w.c. - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

naar de w.c. [Apr. 2nd, 2005|08:26 pm]
mama_roos
Als ik naar de w.c. ga gaat dat ongeveer zo:

w.c. perikelen

Ik doe de deur naar de gang open
waarna er gelijk 4 mini-oogjes alert naar de
geopende "nieuwe onontdekte wereld" staren
en er 4 mini-kruip-beentjes zich ranzendsnel
richting deur draaien en vervolgens in een soort
van zeer professionele kruipslag naar de deur spurten.
Djo nu nog duikelend en struikelend over Loof heen
die al een speciaal gilletje heeft ontwikkeld
zodat ik weet dat grote logge broer weer over haar heen ligt.
Als ik in de gang gestofzuigd heb (meestal wel,
ik stofzuig op dit moment soms wel 3 keer het huis)
dan mogen ze verder, als er moddersporen liggen dan moeten ze
maar even allebei in de kamer blijven, hopende dat ze
elkaar niet molestreren of toch iets stikbaars vinden
(het zijn experts hoor!) en ondertussen bedenk ik me
terwijl ik in moordtempo plas allerlei vreselijke dingen
die ondertussen gebeuren, vooral als ze erg stil zijn,
dan zie ik ze in gedachten al gestikt en al voor me.
Als de gang schoon is dan mogen ze een stukje mee en hoop
ik dat ze in de tussentijd dat ik kan plassen ze niet
de w.c. bereikt hebben maar inmiddels struikelen we
met zijn 3-en over elkaar heen want we zijn bijna allemaal
even snel. Ze moeten ook nog de kamer van M. en A.
ovderbruggen en dat is soms een ander verhaal.
Onthoofde barbies, bandloze autootjes waarvan de banden
in de kieren van de vloer liggen, haarknipjes, dinosauriers,
je kan er de hele onder- en bovenwereld aantreffen.
een optie is om er eentje in de box te zetten en er eentje
mee te nemen, maar zelfs eentje is lastig op de w.c.
Hadden we maar plek voor 2 boxen, zou soms wel erg makkelijk zijn geweest.
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-02 07:56 pm (UTC)

nousha

ik hbe DEn oplossing roos echt, kijk maar evne op me site staat een berichtje voor je :D
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-02 07:58 pm (UTC)

nousha

Roosje ik he DE oplossing kijk maar even op me site :) hehe
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-04-02 07:59 pm (UTC)

Re: nousha

tjeemig net staat het eerste bericht er niet denk tik er nog een.. en dan staat ineens het vorige bericht er ook pfffff nah gaat weer lekker
(Reply) (Parent) (Thread)